Ten geleide

Bij het opzetten van deze internetpagina’s heb ik vooral gedacht aan het toegankelijk maken van mijn zettingen.

Inmiddels is het accent van mijn schrijverij enigszins verlegd naar bewerkingen, met name partita’s. ¬†Het is mijn bedoeling met enige regelmaat een nieuwe partita te publiceren. Zelf speel ik zo’n complete partita meestal voorafgaande aan een kerkdienst. Tijdens de collecte speel ik wel eens enkele variaties en heel af toe speel ik een variatie als ‘orgelmuziek na de preek’.

Volgen mij zijn de partita’s gelijk die van Pachelbel en veel van zijn tijdgenoten tamelijk voorspelbaar, maar logisch opgebouwd. Het gaat mij niet zozeer om de compositorische rijkdom, maar om de praktische bruikbaarheid, het is gebruiksmuziek !

Een van de voordelen¬†van de partita als inleidend orgelspel is het gemak waarmee ‘het stuk’ kan worden afgebroken als de kerkenraad binnenkomt. Een variatie duurt meestal niet langer dan een couplet.

In 2016 en 2017 heb ik enkele partita’s gebundeld zodat ze makkelijk in een ringband of een map geplaatst kunnen worden. Ik hoop deze gewoonte voort te zetten.

Al het nieuwe materiaal, dus ook de partita’s, wordt door mij ook enige tijd op de pagina Zettingen geplaatst.

Voel je vrij om een lied aan te dragen dat geschikt lijkt om als basis voor een partita te dienen.