Ten geleide

Bij het opzetten van deze internetpagina’s heb ik vooral gedacht aan het toegankelijk maken van mijn zettingen die ik heb geschreven als alternatief voor enkele zettingen uit de begeleidingsbundel bij het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013.

Inmiddels is het accent van mijn schrijverij enigszins verlegd naar bewerkingen, met name partita’s. ┬áHet is mijn bedoeling met enige regelmaat een nieuwe partita te publiceren. Zelf gebruik ik deze partita’s vooral als orgelspel voor kerkdienst. Het voordeel van een partita als inleidend orgelspel is het gemak waarmee ‘het stuk’ kan worden afgesloten als de kerkenraad binnenkomt; een variatie duurt meestal niet langer dan een couplet. Sommige variaties zijn geschikt als orgelspel na de preek of na de dienst. In corona-vrije tijden speelde ik ook wel eens enkele variaties tijdens de collecte, bijvoorbeeld ter inleiding van het slotlied.

De meeste van de door mij geschreven partita’s zijn tamelijk voorspelbaar opgebouwd. Een driestemmige zetting wordt gevolgd door een reeks variaties en afgesloten met een vierstemmige zetting die desgewenst als begeleiding voor gemeentezang gebruikt kan worden. Het gaat mij niet zozeer om de compositorische rijkdom, maar om de praktische bruikbaarheid, het is gebruiksmuziek !

Alle partita’s zijn afzonderlijk af te tappen, maar daarnaast ben ik in 2016 begonnen met het maken van bundels die eenvoudig door een kopieer-winkel van een ringband voorzien kunnen worden.

Al het nieuwe materiaal, dus ook de partita’s, wordt door mij eerst enige tijd op de pagina Zettingen geplaatst.

Voel je vrij om een lied aan te dragen dat geschikt lijkt om als basis voor een partita te dienen.