Bewerkingen

A f z o n d e r l i j k e    b e w e r k i n g e n    v a n    l i e d e r e n  :

Bewerkingen voor Orgel + Fluit

Canons over psalmen:  Ps.12 = Lied 827  Ps.42  Ps.42x  Ps.68=Ps.36  Ps.74/116  Ps.97   Ps.66=Ps.118=Ps.98   Ps.134  Ps.139

Ps.139 met pedaalstem

Lied 8 / psalm 8  met zetting  toon lager (zelfde bewerking)  Ook als voorspel en/of naspel te gebruiken.

Lied 146 / psalm 146 met zetting. Ook als voorspel en/of naspel te gebruiken.

Lied 150A  Korte bewerking (afgeleid van partita over lied 630)

Lied 247   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt   In D

Lied 283   In de veelheid van geluiden (melodie: Rust mijn ziel, uw God is koning) Bewerking met zettingen.

Lied 433   Kom tot ons, de wereld wacht   Eenvoudig voorspel in twee varianten.

Lied 433   Kom tot ons, de wereld wacht   Driestemmige bewerking met desgewenst de melodie als uitkomende stem.

Lied 468   Prijs de Heer die herders prijzen    Vier voorspelen/tussenspelen/variaties en een zetting.

Lied 547   Met de boom des levens

Lied 587   Herzliebster Jesu

Lied 601   Licht dat ons aanstoot in de morgen

Lied 752   Hoe glanst bij Gods kinderen   (sluit aan bij Gez. 439a van A. de Klerk)

Lied 827  canon = psalm 12   Mensen, wij zijn geroepen om te leven

Lied 912   Neem mijn leven, laat het, Heer

Lied 919   Gij die alle sterren houdt   Canonische bewerking Canonisch (andere verdeling over pagina’s)

Lied 919   Gij die alle sterren houdt  Bewerking uit Partita, zo mogelijk met uitkomende stem.

Neem, Heer, mijn beide handen Gezang 232 uit de Bundel 1938

Vom Himmel kam der Engel Schar   Zetting in de stijl van J.S. Bach’s bij diens bewerking (Orgelbüchlein). Zetting met tekst.

O v e r i g e    b e w e r k i n g e n  :

Thema met variaties in G  Basisversie  Uitgebreide versie   Origineel thema met variaties in 18e-eeuwse stijl.

Bach Aria   Bach Aria eenvoudiger     Manualiter bewerking van de aria uit orkestsuite 3

Händel Andante uit Opus 7 nr.1     Manualiter

Händel De koekoek en de nachtegaal  uit concert nr. 13 in F  Manualiter bewerking

Boyce Allegro uit Symfonie nr. 4   Manualiter

Haydn Andante uit Symfonie nr. 94 (Paukenslag)  Pedaliter