Bewerkingen

A f z o n d e r l i j k e    b e w e r k i n g e n    v a n    l i e d e r e n  :

Bewerkingen voor Orgel + Fluit

Canons over psalmen:  Ps.12 = Lied 827  Ps.42  Ps.42x  Ps.68=Ps.36  Ps.74/116  Ps.97   Ps.66=Ps.118=Ps.98   Ps.134  Ps.139

Ps.139 met pedaalstem

Lied 8 / psalm 8  met zetting  toon lager (zelfde bewerking)  Ook als voorspel en/of naspel te gebruiken.

Lied 8   Korte bewerking

Lied 23 b   Korte bewerking (pedaal / bij voorkeur 2 manualen)

Lied 23 b   Tweede, korte bewerking voor pedaal en 1 of 2 manualen [hieronder een eenvoudige impressie]

Lied 23 c   Korte bewerking (manualiter)

Lied 25  Trio (korte bewerking)

Lied 100   Korte (meditatieve) bewerking

Lied 131   Korte bewerking (manualiter)

Lied 134    Korte bewerking (manualiter)  = Lied 680

Lied 146 / psalm 146 met zetting. Ook als voorspel en/of naspel te gebruiken.

Lied 150A  Korte bewerking (afgeleid van partita over lied 630)

Lied 213   Morgenglans der eeuwigheid   Korte bewerking

Lied 247   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt   In D

Lied 275    Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  Korte bewerking

Lied 283   In de veelheid van geluiden (melodie: Rust mijn ziel, uw God is koning) Bewerking met zettingen.

Lied 299 j   Om de mensen en de dieren   Korte bewerking

Lied 314 (=347)  Here Jezus, om uw woord  Korte bewerking    (idem, met een impressie van  uitgewerkte versieringen)

Lied 377   Zoals ik ben, kom ik nabij  Korte bewerking die volledig is afgeleid van variaties 7 en 10 van de partita.

Lied 383    Zeven was voldoende   Korte bewerking

Lied 415  Zegen ons Algoede Korte bewerking

Lied 433   Kom tot ons, de wereld wacht   Eenvoudig voorspel in twee varianten.

Lied 433   Kom tot ons, de wereld wacht   Driestemmige bewerking met desgewenst de melodie als uitkomende stem.

Lied 437   Here Jezus, wij zijn nu   = Lied 314  Met herhalingsteken

Lied 441  Hoe zal ik U ontvangen  Korte bewerking

Lied 462   Zal er ooit een dag van vrede (zijn)  Korte canonische bewerking (met aan het eind een orgelpunt in het pedaal)

Lied 468   Prijs de Heer die herders prijzen    Vier voorspelen/tussenspelen/variaties en een zetting.

Lied 547   Met de boom des levens     Korte bewerking

Lied 550   Verheug u, gij dochter van Sion  Korte bewerking   VARIANT

Lied 587   Herzliebster Jesu

Lied 599   O diepe nacht die ons omringt  Kleine bewerking (4 variaties)

Lied 601   Licht dat ons aanstoot in de morgen

Lied 680   Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods    Korte bewerking = Psalm 134 (zie boven)

Lied 686   De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt  in F   Korte bewerking

Lied 704  Dank, dank nu allen God   Korte, meditatieve bewerking

Lied 713  Wij moeten Gode zingen  Korte bewerking op basis van variatie 10

Lied 721 / 722 Houd ons bijeen, God, rond uw woord

Lied 752   Hoe glanst bij Gods kinderen   (sluit aan bij Gez. 439a van A. de Klerk)

Lied 791  Liefde, eenmaal uitgesproken  Korte bewerking voor 2 manualen en pedaal

Lied 792   Kom, God, en schrijf uw eigen naam  Korte bewerking in de vorm van 3 coupletten

Lied 825  De wereld is van Hem vervuld  Korte bewerking: Manualiter   Pedaliter

Lied 827  canon = psalm 12   Mensen, wij zijn geroepen om te leven

Lied 835   Jezus, ga ons voor     Korte bewerking, gebaseerd op variatie 13

Lied 863  Nu laat ons God de Here    Kleine bewerkingen als tussenspel

Lied 908   Ik heb U lief, o mijn beminde  Korte bewerking met koraal

Lied 912   Neem mijn leven, laat het, Heer

Voorspel Lied 913  Wat de toekomst brengen moge

Lied 919   Gij die alle sterren houdt   Canonische bewerking Canonisch (andere verdeling over pagina’s)

Lied 919   Gij die alle sterren houdt  Bewerking uit Partita, zo mogelijk met uitkomende stem.

Lied 1010   Geef vrede, Heer, geef vrede   Korte bewerking

Neem, Heer, mijn beide handen Gezang 232 uit de Bundel 1938

Vom Himmel kam der Engel Schar   Zetting in de stijl van J.S. Bach’s bij diens bewerking (Orgelbüchlein). Zetting met tekst.

O v e r i g e    b e w e r k i n g e n  :

Thema met variaties in G  Basisversie  Uitgebreide versie   Origineel thema met variaties in 18e-eeuwse stijl.

Vogelstukje (eigen werkje / opname tijdens kerkdienst 7/8/2022)

Bach Aria   Bach Aria eenvoudiger     Manualiter bewerking van de aria uit orkestsuite 3

Bach Aria uit BWV 68 ‘Pinkstercantate’   Manualiter voor 2 manualen   Idem, maar met Bas onder c’

Händel Andante uit Opus 7 nr.1     Manualiter

Händel De koekoek en de nachtegaal  uit concert nr. 13 in F  Manualiter bewerking

Boyce Allegro uit Symfonie nr. 4   Manualiter

Haydn Andante uit Symfonie nr. 94 (Paukenslag)  Pedaliter

Gaspar Sanz  Canarios   [vrije bewerking, 1 of 2 manualen; diverse uitvoeringen mogelijk]