Cantorij

Vocale bewerkingen van liederen. Veel driestemmige bewerkingen voor sopraan, alt en bas.

Pagina 1:   Drie- en vierstemmige bewerkingen van liederen uit het Liedboek [met vermelding van het nummer uit het Liedboek voor de kerken].

Pagina 2:   Drie- en vierstemmige bewerkingen van liederen uit Gezangen voor Liturgie en andere bundels

Pagina 3:   Tweestemmige bewerkingen voor vrouwenkoor en overige bewerkingen.

 

Pinkstermotet  Handelingen 2: 1-4

Kyrie  uit de missa brevis

Dank sei Dir, Herr   G.F. Händel  (a cappella-bewerking)