Partita’s

V e r z a m e l i n g e n

Partita-bundel 1   Voorblad 1  November 2016

Partita-bundel 2   Voorblad 2  Juni 2017

Partita-bundel 3   Voorblad 3  Maart 2018

Partita-bundel 4   Voorblad 4  December 2018

Partita-bundel 5   Voorblad 5   Augustus 2019

Partita-bundel 6   Voorblad 6   Juni 2020 

Partita-bundel 7   Voorblad 7   Juli 2021    [Abba Vader Alleen in A   Alleen in As

Partita-bundel 8   Voorblad 8   Augustus 2022

 

Partitabundel Advent en Kerst   Voorblad  Versie 2022 aangevulde bundel –>14 partita’s  

 

INDEX VAN DE BUNDELS 1 t/m 8 (en de Advent/Kerst-bundel)       Klinkende partita’s 

 

A f z o n d e r l i j k e    e n    n i e u w e    p a r t i t a ‘ s      [ 90a, 91a=601, 655, 704, 802 (twee versies: Liedboek en melodie  van Samuel Cohen) ]

 

Lied 90a   Partita: O God, die droeg ons voorgeslacht

Lied 91a  Zie Lied 601

Lied 146a Partita: Laat ons nu vrolijk zingen   Eerste versie

Lied 150a  Partita: Geprezen zij God                                                                          

Lied 211  Partita: De gouden zonne heeft overwonnen                                         

Lied 213  Partita: Morgenglans der eeuwigheid                                                      

Lied 215  Partita: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan                                         

Lied 217  Partita: De dag gaat open voor het woord des Heren

Lied 241   Korte Partita: Gij die mijn liefste kleinood zijt   (Koraal met 4 variaties)

Lied 246  Partita: De maan is opgekomen               

Lied 247  Partita: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 

Lied 263   Partita: Wees gij mijn toevlucht

Lied 275   Partita: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Lied 280   Partita: De vreugde voert ons naar dit huis                                 

Lied 283   Partita: In de veelheid van geluiden      

Lied 304 / Lied 212  Partita: Zing van de Vader die in den beginne                

Lied 313   Partita: Een rijke schat van wijsheid

Lied 314   Partita: Here Jezus, om uw woord         

Lied 347  Here Jezus, wij zijn nu    zie Lied 314

Lied 348   Partita: Heer van uw kerk

Lied 393   Partita: Als ik in deze stille tijd                                      

Lied 377   Partita: Zoals ik ben, kom ik nabij      

Lied 416   Partita: Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 418   Partita: God, schenk ons de kracht

Lied 422   Laat de woorden die we hoorden= Lied 718

Lied 425   Partita: Vervuld van uw zegen                                                        

Lied 434   Partita: Daar komt een schip, geladen      

Lied 435   Partita: Hef op uw hoofden, poorten wijd

Lied 437   Partita: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer    

Lied 438   Partita: God lof ! Nu is gekomen  

Lied 439   Partita: Verwacht de komst des Heren

Lied 440   Partita: Ga, stillen in den lande

Lied 442   Partita: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen     

Lied 452  Als tussen licht en donker  zie Lied 439

Lied 462   Partita: Zal er ooit een dag van vrede (zijn)    

Lied 463   Partita: Licht in onze ogen

Lied 469   Partita: Ik ben een engel van de Heer

(Vom Himmel hoch da komm ich her)

Lied 473   Partita: Er is een roos ontloken 2019   Oude versie             

Lied 476   Partita: Nu zijt wellekome        

Lied 512   Partita: O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Lied 525   Partita: Wij willen de bruiloftsgasten zijn       

Lied 542   Partita: God roept de mens op weg te gaan 

Lied 543   Partita: Gij zijt in glans verschenen

Lied 552   Dit is de dag van zingen   zie Lied 438

Lied 558   Partita: Jezus, om uw lijden groot         

Lied 569   Toen Jezus wist: nu is gekomen    zie Lied 778

Lied 575   Partita: Jezus, leven van ons leven       

Lied 587   Partita: Licht voor de wereld   Varianten 7 en 8       

Lied 601   Partita: Licht dat ons aanstoot in de morgen

Lied 610   Partita: Zo dor en doods

Lied 630   Partita: Sta op! – Een morgen ongedacht         

Lied 632   Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven    zie Lied 868

Lied 655   Zing voor de Heer een nieuw gezang 

Lied 657   Zolang wij ademhalen   zie Lied 910

Lied 663   Partita: Al heeft Hij ons verlaten

Lied 704   Partita: Dank, dank nu allen God   —  EKG 321  Nun danket alle Gott 

           —  JdH 256  Dankt, dankt nu allen God   (er zijn veel varianten van deze melodie in omloop !)

Lied 713   Partita: Wij moeten Gode zingen                   

Lied 718   Partita: God, die leven hebt gegeven

Lied 730   Partita: Heer, herinner u de namen              

Lied 748   Partita: Het duurt niet lang meer tot de tijd

Lied 749   Partita: Op, waak op! zo klinkt het luide

Lied 753   Partita: Er is een land van louter licht    1e versie (andere variatie 13) 

Lied 778   Partita: O Here God, – ons liefst verlangen  

Lied 791   Partita: Liefde, eenmaal uitgesproken  

Lied 799   Partita: Kom, kinderen niet dralen

Lied 801   Door de nacht van strijd en zorgen    zie Lied 791

Lied 802   Door de wereld gaat een woord   alternatieve versie  melodie van Samuel Cohen

Lied 841   Partita: Wat zijn de goede vruchten

Lied 834   Partita: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht       

Lied 835   Partita: Jezus, ga ons voor

Lied 868   Partita: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere      Variatie 5 vervangen / drukfout verbeterd

Lied 886   Partita: Abba, Vader, U alleen      Versie in As

Lied 910   Partita: Soms groet een licht van vreugde 

Lied 912   Partita: Neem mijn leven, laat het, Heer  

Lied 919   Partita; Gij die alle sterren houdt          

Lied 941   Partita: Waarom moest ik uw stem verstaan

Lied 957   Partita: Zieke vogel, vleugellam

Lied 965   Partita: Heer, stuur zelf het schip der kerk  

Lied 969   In Christus is noch west noch oost    Zie Lied 512

Lied 979   Partita: De vogels van de bomen

 

Partita: Christ is made the sure foundation  (Westminster Abbey)  [Nederlandse tekst: Christus is de ware hoeksteen]

Melodie afkomstig uit Purcell’s anthem O God, thou art my God

Partita: Roept uit aan alle stranden  [Uit de oude bundel van Joh. de Heer]

Partita: Uren, Dagen, Maanden, Jaren         

Partita: Wij knielen voor uw zetel neer    Gezang 231 uit Liedboek 1973  Naar voorbeeld van Christus, der ist mein Leben van Johann Pachelbel

Thema met variaties in G  Basisversie  Uitgebreide versie   Origineel thema (TM)                  1