Partita’s

V e r z a m e l i n g e n

Partita-bundel 1   Voorblad 1  November 2016

Partita-bundel 2   Voorblad 2  Juni 2017

Partita-bundel 3   Voorblad 3  Maart 2018

Partita-bundel 4   Voorblad 4  December 2018

Partita-bundel 5   Voorblad 5   Augustus 2019

Partita-bundel 6   Voorblad 6   Juni 2020 

Partita-bundel 7   Voorblad 7   Juli 2021    [Abba Vader Alleen in A   Alleen in As

Partita-bundel 8   Voorblad 8   Augustus 2022

 

Partitabundel Advent en Kerst   Voorblad  Versie 2022 aangevulde bundel –>14 partita’s  

 

INDEX VAN DE BUNDELS 1 t/m 8 (en de Advent/Kerst-bundel)       Klinkende partita’s 

 

A f z o n d e r l i j k e    e n    n i e u w e    p a r t i t a ‘ s      [           ]

 

Lied 146a Partita: Laat ons nu vrolijk zingen   Eerste versie

Lied 150a  Partita: Geprezen zij God                                                                          

Lied 211  Partita: De gouden zonne heeft overwonnen                                         

Lied 213  Partita: Morgenglans der eeuwigheid                                                      

Lied 215  Partita: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan                                         

Lied 217  Partita: De dag gaat open voor het woord des Heren

Lied 241   Korte Partita: Gij die mijn liefste kleinood zijt   (Koraal met 4 variaties)

Lied 246  Partita: De maan is opgekomen               

Lied 247  Partita: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 

Lied 263   Partita: Wees gij mijn toevlucht

Lied 275   Partita: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Lied 280   Partita: De vreugde voert ons naar dit huis                                 

Lied 283   Partita: In de veelheid van geluiden      

Lied 304 / Lied 212  Partita: Zing van de Vader die in den beginne                

Lied 313   Partita: Een rijke schat van wijsheid

Lied 314   Partita: Here Jezus, om uw woord         

Lied 347  Here Jezus, wij zijn nu    zie Lied 314

Lied 348   Partita: Heer van uw kerk

Lied 393   Partita: Als ik in deze stille tijd                                      

Lied 377   Partita: Zoals ik ben, kom ik nabij      

Lied 416   Partita: Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 418   Partita: God, schenk ons de kracht

Lied 422   Laat de woorden die we hoorden= Lied 718

Lied 425   Partita: Vervuld van uw zegen                                                        

Lied 434   Partita: Daar komt een schip, geladen      

Lied 435   Partita: Hef op uw hoofden, poorten wijd

Lied 437   Partita: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer    

Lied 438   Partita: God lof ! Nu is gekomen  

Lied 439   Partita: Verwacht de komst des Heren

Lied 440   Partita: Ga, stillen in den lande

Lied 442   Partita: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen     

Lied 452  Als tussen licht en donker  zie Lied 439

Lied 462   Partita: Zal er ooit een dag van vrede (zijn)    

Lied 463   Partita: Licht in onze ogen

Lied 469   Partita: Ik ben een engel van de Heer

(Vom Himmel hoch da komm ich her)

Lied 473   Partita: Er is een roos ontloken 2019   Oude versie             

Lied 476   Partita: Nu zijt wellekome        

Lied 512   Partita: O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Lied 525   Partita: Wij willen de bruiloftsgasten zijn       

Lied 542   Partita: God roept de mens op weg te gaan 

Lied 543   Partita: Gij zijt in glans verschenen

Lied 552   Dit is de dag van zingen   zie Lied 438

Lied 558   Partita: Jezus, om uw lijden groot         

Lied 569   Toen Jezus wist: nu is gekomen    zie Lied 778

Lied 575   Partita: Jezus, leven van ons leven       

Lied 587   Partita: Licht voor de wereld   Varianten 7 en 8       

Lied 610   Partita: Zo dor en doods

Lied 630   Partita: Sta op! – Een morgen ongedacht         

Lied 632   Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven    zie Lied 868

Lied 657   Zolang wij ademhalen   zie Lied 910

Lied 663   Partita: Al heeft Hij ons verlaten

Lied 713   Partita: Wij moeten Gode zingen                   

Lied 718   Partita: God, die leven hebt gegeven

Lied 730   Partita: Heer, herinner u de namen              

Lied 748   Partita: Het duurt niet lang meer tot de tijd

Lied 749   Partita: Op, waak op! zo klinkt het luide

Lied 753   Partita: Er is een land van louter licht    1e versie (andere variatie 13) 

Lied 778   Partita: O Here God, – ons liefst verlangen  

Lied 791   Partita: Liefde, eenmaal uitgesproken  

Lied 799   Partita: Kom, kinderen niet dralen

Lied 801   Door de nacht van strijd en zorgen    zie Lied 791

Lied 841   Partita: Wat zijn de goede vruchten

Lied 834   Partita: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht       

Lied 835   Partita: Jezus, ga ons voor

Lied 868   Partita: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere      Variatie 5 vervangen / drukfout verbeterd

Lied 886   Partita: Abba, Vader, U alleen      Versie in As

Lied 910   Partita: Soms groet een licht van vreugde 

Lied 912   Partita: Neem mijn leven, laat het, Heer  

Lied 919   Partita; Gij die alle sterren houdt          

Lied 941   Partita: Waarom moest ik uw stem verstaan

Lied 957   Partita: Zieke vogel, vleugellam

Lied 965   Partita: Heer, stuur zelf het schip der kerk  

Lied 969   In Christus is noch west noch oost    Zie Lied 512

Lied 979   Partita: De vogels van de bomen

 

Partita: Christ is made the sure foundation  (Westminster Abbey)  [Nederlandse tekst: Christus is de ware hoeksteen]

Melodie afkomstig uit Purcell’s anthem O God, thou art my God

Partita: Roept uit aan alle stranden  [Uit de oude bundel van Joh. de Heer]

Partita: Uren, Dagen, Maanden, Jaren         

Partita: Wij knielen voor uw zetel neer    Gezang 231 uit Liedboek 1973  Naar voorbeeld van Christus, der ist mein Leben van Johann Pachelbel

Thema met variaties in G  Basisversie  Uitgebreide versie   Origineel thema (TM)                  1