Partita’s

V e r z a m e l i n g e n

Partita-bundel 1   (314 / 425 / 442 / 473 / 476 / 912 / Thema+variaties [basisversie])

Voorblad.  November 2016

Partita-bundel 2   (304 / 462 / 575 / 587 / 834 / 919 / Uren, dagen, maanden, jaren)

Voorblad.  Juni 2017

Partita-bundel 3   (211 / 213 / 246 / 437 / 558 / 630 / 713 / 730 / Christ is made the sure foundation)

Voorblad.  Maart 2018

Partita-bundel 4 (150a / 215 / 434 / 525 / 542 / 753 / 965 / Roept uit aan alle stranden)

Voorblad,  December 2018

Voor eigen gebruik gemaakte bundel 4 P(lus) = bundel 4 + vijf nieuwe partita’s Bundel 4 P  Voorblad

A f z o n d e r l i j k e    e n    n i e u w e    p a r t i t a ‘ s      [ 217, 377, 416, 418, (422) 718, 835, 941 ]

Christ is made the sure foundation  (Westminster Abbey)  [Nederlandse tekst: Christus is de ware hoeksteen]

Melodie afkomstig uit Purcell’s anthem O God, thou art my God

Roept uit aan alle stranden  [Uit de oude bundel van Joh. de Heer]

Lied 150a  Partita: Geprezen zij God                                                                                       4

Lied 211  Partita: De gouden zonne heeft overwonnen                                                          3

Lied 213  Partita: Morgenglans der eeuwigheid                                                                      3

Lied 215  Partita: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan                                                          4

Lied 217  Partita; De dag gaat open voor het woord des Heren

Lied 246  Partita: De maan is opgekomen                                                                               3

Lied 304 / Lied 212  Partita: Zing van de Vader die in den beginne                                        2

Lied 314   Partita: Here Jezus, om uw woord                                                                           1

Lied 377   Partita: Zoals ik ben, kom ik nabij      Oude volgorde

Lied 416   Partita: Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 418   Partita: God, schenk ons de kracht

Lied 422   Laat de woorden die we hoorden = Lied 718

Lied 425   Partita: Vervuld van uw zegen                                                                                 1

Lied 434   Partita: Daar komt een schip, geladen                                                                    4

Lied 437   Partita: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer                                                       3

Lied 442   Partita: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen                                                               1

Lied 462   Partita: Zal er ooit een dag van vrede (zijn)                                                             2

Lied 473   Partita: Er is een roos ontloken                                                                                1

Lied 476   Partita: Nu zijt wellekome                                                                                        1

Lied 525   Partita: Wij willen de bruiloftsgasten zijn                                                                4

Lied 542   Partita: God roept de mens op weg te gaan [WINCHESTER OLD]                          4

Lied 558  Partita: Jezus, om uw lijden groot                                                                             3

Lied 575   Partita: Jezus, leven van ons leven                                                                           2

Lied 587   Partita: Licht voor de wereld   Varianten 7 en 8                                                       2

Lied 630   Partita: Sta op! – Een morgen ongedacht                                                                3

Lied 713   Partita: Wij moeten Gode zingen                                                                            3

Lied 718   Partita: God, die leven hebt gegeven

Lied 730   Partita: Heer, herinner u de namen                                                                         3

Lied 753  Partita: Er is een land van louter licht    1e versie (andere variatie 13)                    4

Lied 834   Partita: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht                                                                  2

Lied 835   Partita: Jezus, ga ons voor

Lied 912   Partita: Neem mijn leven, laat het, Heer                                                                  1

Lied 919   Partita; Gij die alle sterren houdt                                                                             2

Lied 941  Partita: Waarom moest ik uw stem verstaan

Lied 965  Partita: Heer, stuur zelf het schip der kerk                                                               4

Partita:  Uren, Dagen, Maanden, Jaren                                                                                     2

Thema met variaties in G  Basisversie  Uitgebreide versie   Origineel thema (TM)                  1