Cantorij overige bundels

Gezangen voor Liturgie

 

EKG 25  Vom Himmel kam der Engel Schar  [Een zetting bij de melodie die Bach in het Orgelbüchlein gebruikt heeft]

GvL 424  Driestemmige lied-cantate over De Heer is waarlijk opgestaan

GvL 584  De dag gaat open  = Lied 217 uit bundel 2013 [gemaakt voor Cappella St. Jan te Zutphen]

GvL 428  De wijze woorden en het groot vertoon   [Liedboek 1001]

Jij, mijn adem 115  Een lied klinkt in de wereldnacht  (3st) [tweestemmig]

Jij, mijn adem 119  Die ons in’t hart geschreven staan (3st)

Zangen van Zoeken en Zien 32  Ga met ons mee op onze wegen (4st)  Orgelzetting