Orgel + Fluit

Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer Compleet Fluit Fluit 8va bassa

Lied 483 Stille nacht, heilige nacht Compleet Fluit

Lied 486 Midden in de winternacht Compleet Fluit Fluit 8va bassa

Lied 498 Betlehem, o uitverkoren stad Compleet Fluit Fluit 8va bassa

Lied 657 / Lied 910 Zolang wij ademhalen / Soms groet een licht van vreugde Compleet Fluit Fluit 8va bassa Orgel

Lied 675 Geest van hierboven   Compleet Fluit

Lied 687 Wij leven van de wind Compleet Fluit Zetting

Lied 791 / Lied 801 Liefde, eenmaal uitgesproken / Door de nacht van strijd en zorgen Compleet Fluit Fluit 8va bassa Orgel

Lied 918 Stem die de stenen breekt Compleet Fluit

Ga maar gerust Compleet Fluit Melodie en zetting uit Finlandia

Eenvoudige bewerking van de aria uit cantate BWV 68 (‘Pinkstercantate’) voor Fluit en Orgel